Resa inom Kärnvirke

24-27 september

Byggnadsvårdskonventet och mässa i Mariestad 24-28 september.