Projektledning

Genomfört hösten 2017 och våren 2018

Projekt blir allt vanligare som arbetsform. För att projekt ska bli framgångsrika krävs kunskap, struktur, verktyg samt ett tydligt och effektivt ledarskap. Den här utbildningen ger dig kunskap om båda delarna.