Lokal företagarutbildning

Hösten 2018

Lokal företagarutbildning är ett koncept med fem kvällars seminarier som arrangeras i samverkan mellan Almi Expand och lokala företagarorganisationer runt om på Gotland.