Hållbarhets- seminarium

Höst/vinter 2018

Ett hållbart samhälle kräver samarbete

Bakgrund

Hållbara Gotland är ett nystartat nätverk för företagare och organisationer vars övertygelse är att ett aktivt hållbarhetsarbete stärker relationerna med anställda, kunder och ägare och att det dessutom gynnar tillväxt och lönsamhet.

Arbetet för hållbarhet bygger på att tre delar förenas – ekonomi, socialt engagemang och hänsyn till miljön. I ett bredare perspektiv innebär det att företag och organisationer arbetar aktivt med samhällsutveckling.

Hållbara Gotland fokuserar främst på att sprida och fördjupa kunskapen om de sjutton Globala målen. De antogs av världens ledare i september 2015 och beskrivs som den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som någonsin har tagits. Genom målen har världens ledare förbundit sig att verka för att lösa de utmaningar som världens länder gemensamt står inför.

Genomförda aktiviteter

  • Cirkulär Ekonomi som modell för nytänkande. Från sopa till resurs – har avfallet slutat existera?
    28 september frukostseminarium med Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn Sells.
  •  Meritokrati – en affärsstrategisk fråga? Hur ser likriktningen ut på ledande positioner?
    Vem är befordringsbar i din organisation? Hur kan alla ta gemensamt ansvar för förändringen?
    9 november frukostseminarium med Jennifer Råsten, utbildningsstrateg AllBright.

    Läs mer här.

Kontaktinfo

Tova Ahl
Almi Företagspartner
tova.ahl@almi.se
0499-202210

I samverkan med

Hållbara Gotland