Gotländskt kärnvirke

2017–2019

Utgångspunkten i projektet är att vi har en unik råvara på Gotland – den gotländska kärnfurun – med de unika egenskaper den får av växtbetingelserna. Det finns en stor utvecklingspotential i att bättre ta tillvara på och utnyttja dessa egenskaper.