Vad tycker deltagarna?

Almi Expand har givit oss en struktur för hur vi ska kunna bedriva ett professionellt hållbarhets arbete på global nivå. Vi som gått programmet har skapat ett starkt nätverk. Det ger ett bra bollplank och någon att rådfråga vid behov.

Kursen har hjälpt mig att knyta nya kontakter med andra ledare i samma ålder som mig själv. Dessutom har vi genom strukturerade aktiviteter och gästföreläsningar fått utveckla och reflektera över vårt eget ledarskap.