Förstudie hälsoindustri

Hösten 2018 – våren 2019

Hälsa, rehab och wellness skulle kunna vara områden där Gotland har konkurrensfördelar och som har potential att utvecklas till nya besöksanledningar utanför högsäsongen på Gotland. Förstudien ska kartlägga möjligheterna att utveckla denna bransch.