Förhandlingsteknik med IHM

8 mars 2019

Framgångsrik förhandling med IHM Business School för det gotländska näringslivet!