Föreläsning av Göran Appelqvist, Österby Brädgård.

27 Augusti

Vad är gotländskt kärnvirke?

En föreläsning om virkeskvalité, och i synnerhet kärnvirke