För utveckling av gotländskt näringsliv 2017–2019

Ta chansen! Almi Gotland erbjuder en rad olika aktiviteter som stärker ditt företags konkurrenskraft. Denna webbplats fylls på med nya aktiviteter allt eftersom. Har du en idé eller ett förslag till en aktivitet vill vi gärna att du hör av dig – det kan gälla allt från utbildningar och seminarier till nätverk, förstudier och branschutvecklingsprogram.